Didi Karaoke Khaled

Karaoke Didi Khaled

3:19
In the same key as the original: E♭m

Play the karaoke of Didi

Lyrics of Didi

Ana abhar aaliya wintya laa mindeerik ib'eeda manebki aalayk
La zhar la meemoon willa rkood zain
Didi didi waah didi didi zeen iddiwaah
Didi waah didi didi deedi ha zin el daryag
Mindeerik ib'eeda manebki aalayk
Mindeerik ib'eeda mansaksi aalayk
Laa zhar laa meemoon willa rkood zain
Didi didi waah didi didi zeen iddiwaah
Didi waah didi didi deedi ha zin el daryag
Laa zhar la mimooun willa rkood zain
Laa zhar la mimooun willa qsaam zain
Qees il shibka fil bhar wibki aala lizhar
Didi didi waah didi didi zeen iddiwaah
Didi waah didi didi deedi ha zin el daryag
Hezamt il maryoola aala min deryag
Rofd ahta ya mool taaksi hezamt il maryoola kheet sbayl
Didi didi waah didi didi zeen iddiwaah
Didi waah didi didi deedi ha zin el daryag
Aayni ki aynik ya aynik naymeen
Aayni ki aynik ya aynik mbalgeen
Aayni ki aynik ya aynik shabbeen
Didi didi waah didi didi zeen iddiwaah
Didi waah didi didi deedi ha zin el daryag

Any reproduction is prohibited

Report lyrics error

Send Cancel

Discuss Didi

Log in to leave a reply.

You may also like...